Повідомлення

[17.06.2020] АТ "ФОЗЗІ ГРУП" додає документ 'Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій'
[26.05.2020] АТ "ФОЗЗІ ГРУП" додає документ 'Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів'
[26.05.2020] АТ "ФОЗЗІ ГРУП" додає документ 'Повідомлення про підсумки голосування'
[08.05.2020] Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів
[23.04.2020] АТ "ФОЗЗІ ГРУП" додає документ 'Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт)'
[11.03.2020] АТ "ФОЗЗІ ГРУП" додає документ 'Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів'
[11.03.2020] АТ "ФОЗЗІ ГРУП" додає документ 'Відомості про зміну складу посадових осіб емітента'
[05.02.2020] АТ "ФОЗЗІ ГРУП" додає документ 'Повідомлення про проведення Загальних зборів '
[13.12.2019] АТ "ФОЗЗІ ГРУП" додає документ 'Відомості про зміну складу посадових осіб емітента'
[12.12.2019] АТ "ФОЗЗІ ГРУП" додає документ 'Повідомлення про проведення Загальних зборів '
[13.08.2019] АТ "ФОЗЗІ ГРУП" додає документ 'Відомості про кількість голосуючих акцій та розмір статутного капіталу за результатами його збільшення або зменшення'
[07.08.2019] АТ "ФОЗЗІ ГРУП" додає документ 'Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій'
[12.06.2019] АТ "ФОЗЗІ ГРУП" додає документ 'ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ АТ "ФОЗЗІ ГРУП" 12.06.2019 р.'
[27.05.2019] АТ "ФОЗЗІ ГРУП" додає документ 'Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів'
[16.05.2019] АТ "ФОЗЗІ ГРУП" додає документ 'Спростування розкритої недостовірної Інформації та розкриття виправленої Інформації '
[02.05.2019] АТ "ФОЗЗІ ГРУП" додає документ 'Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів'
[02.05.2019] АТ "ФОЗЗІ ГРУП" додає документ 'Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів'
[24.04.2019] АТ "ФОЗЗІ ГРУП" додає документ 'Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2018 рік'
[24.04.2019] АТ "ФОЗЗІ ГРУП" додає документ 'Відомості про зміну адреси власного веб-сайту емітента'